Snel en doelmatig verwijzen

DigiH maakt het mogelijk de gewenste verwijzing met slechts een paar muisklikken te realiseren.

DigiH maakt gebruik van een intuïtieve zoekmachine. Het vinden van de gewenste zorgverlener wordt zo heel eenvoudig. Vervolgens kan iedere zoekopdracht ook nog worden opgeslagen als favoriet. Bij toekomstige verwijzingen volstaat het om een keuze te maken uit de reeds opgeslagen favorieten. Het aanklikken van de favoriet en de automatische postcode-match zorgt vervolgens voor de juiste paramedicus (specialisatie, ervaring, etc), zorgverlener of zorg(hulp)winkel in de woonomgeving van de patiënt.

Het aanmaken van favorieten gaat spelenderwijs. Als huisarts of medisch specialist heb je al snel een set persoonlijke favorieten compleet.

Als het gebruikte huisartsinformatiesysteem (HIS) of ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) een koppeling heeft met DigiH worden alle relevante (medische) gegevens direct meegezonden met de verwijzing. Vanzelfsprekend via alle vereiste AVG- en veiligheidscriteria. Indien van toepassing wordt de door de zorgverzekeraar vereiste machtiging automatisch meegezonden met de verwijzing. De ontvanger (paramedicus, zorgverlener of zorg(hulp)winkel) kan vervolgens zelf tijdige opvolging geven aan de verwijzing. Voor de zekerheid krijgt de patiënt een print-out van de verwijzing mee, met daarin instructies mocht hij/zij niet binnen een paar werkdagen gebeld zijn voor een afspraak.

De koppeling met het zorgplatform van Hix (Chipsoft) is mogelijk vanaf Hix 6.2. Daarmee heeft 70% van de Nederlandse ziekenhuizen kosteloos toegang tot DigiH. Ook wordt gewerkt aan de koppeling met het Ziekenhuis Informatie Systeem Nexus, het nieuwe moderne Huisarts Informatie Systemen Meditools en het reeds bestaande Huisarts Informatie Systeem TetraHIS.

Vanzelfsprekend werkt DigiH graag mee om koppelingen met andere HISsen en ZISsen mogelijk te maken om zo de GRATIS ontsluiting van haar portfolio’s uit te breiden en zo nog meer verwijzingen direct vanuit het EPD mogelijk te maken.

Zo wordt verwijzen en het zorgen voor tijdige opvolging pas echt gemakkelijk!