Case: snelle en efficiënte gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg

Gezondheidszorg en informatisering zijn niet altijd de meest efficiënte combinatie. Het gaat om gevoelige informatie en er zijn heel veel partijen bij betrokken, van patiënt en huisarts tot specialist en verzekeraar. DigiH toont dat het wel kan. Binnenkort wordt DigiH+ uitgerold. Zo kunnen gegevens snel, efficiënt en tegen lage kosten worden uitgewisseld.

Zelfs in 2023 geven verwijzers in de gezondheidszorg – artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en andere ondersteuners – vaak nog een handgeschreven verwijzing (machtiging) mee aan de patiënt. Het is vervolgens aan de patiënt om een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut of andere zorgverlener te vinden. Dat wordt verleden tijd: een tijdig gestarte behandeling bij een zorgverlener met door de beroepsgroep erkende expertise kan met DigiH+ op een efficiënte wijze gerealiseerd worden door de verwijzer.

Klik op de link om het hele artikel te lezen:

https://www.emerce.nl/cases/case-snelle-en-efficiente-gegevensuitwisseling-in-de-gezondheidszorg